Przerwa w ruchu pociągów z Domaniewic do Głowna. Jak informuje PKP: z powodu podmycia toru nastąpiła przerwa w ruchu pociągów. Ruch pociągów przewoźnika IC skierowano drogą okrężną przez Koluszki. Za pociągi Przewoźnika Przewozów Regionalnych wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Domaniewice - Głowno.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach.

Ważność: do godz. 13.00 w środę.

Obszar: zlewnia Pilicy i Bzury (łódzkie).

Dyżurny synoptyk Anita Banaszek prognozuje: w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym w zlewni Pilicy i Bzury przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie również alarmowych. W rejonie wystąpienia opadów burzowych, głównie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, istnieje możliwość gwałtownych wzrostów stanu wody.

 

Dyżurny synoptyk Tomasz Krukowski ostrzega: w związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w ciągu najbliższej doby na obszarze zlewni Warty w województwie łódzkim przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich. Prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych na wodowskazach - Grabno i Łask (Grabia) oraz stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bobry, Sieradz i Uniejów (Warta). Stany alarmowe utrzymywać się będą na wodowskazach: Niechmirów (Oleśnica) i Mirków (Prosna), a stany ostrzegawcze na wodowskazie Podgórze (Widawka). W rejonie wystąpienia opadów burzowych, głównie na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych istnieje możliwość gwałtownych wzrostów stanów wody. 

 

ALARM dla województwa łódzkiego: stan alarmowy (Grabno i Lask) i ostrzegający (Bobry, Sieradz, Uniejow) zlewnia Warty.