Konkurs odbył się w czwartek 9 sierpnia. Na pytania 6-osobowej komisji odpowiadało 5 kandydatów. Byli to: Teresa Bożena Bednarska, dotychczasowa kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Ewa Szczepańczyk i Anna Pierzchała-Gładysz (obie są kierowniczkami w MCPS), Robert Lisowski z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i Janusz Kopycki, socjolog, były pracownik Starostwa.

Komisja w składzie: Małgorzata Biegajło (przewodnicząca), Elżbieta Pluta (skarbnik miasta), Paweł Rózga (sekretarz), Monika Szewczyk (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarki), Magdalena Jarmakowska (związki zawodowe) i Dorota Ryba (pracownik MCPS) obradowała w czwartek do późnych godzin popołudniowych. W poniedziałek przed południem prezydent Dychto zaprosił członków komisji na spotkanie, aby poinformować o swoim wyborze.

Umowa zostanie podpisana od 1 września na okres sześciu miesięcy.