Mieszkańcy bloku przy ul. Gawrońskiej 10 zawiadomili Straż Miejską o bezdomnym w poniedziałek (4 stycznia) o godz. 8.30. Mężczyzna spał w piwnicy. Strażnicy pouczyli go i poinformowali, że może udać się do schroniska dla bezdomnych przy ul. Granicznej.