Zakład Zieleni obcina dziś drzewa przy Kilińskiego.