W środę na ogłoszenie wyroku Jarosław Kosmala nie przyszedł. Nie było też prokuratora. Przyszli natomiast prawnicy, reprezentujący pokrzywdzonych: Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe.
 
Sędzia przez ponad pół godziny szczegółowo wyliczała zarzucane w akcie oskarżenia czyny Jarosława Kosmali.
 
Prokurator oskarżył go o popełnienie (od czerwca 2011 r. do marca 2014 r.) 15 przestępstw - wyłudzenie 80.000 zł i usiłowanie wyłudzenia ok. 15.000 zł z kas powiatu pabianickiego i ratusza. Zarzucał też „usiłowanie doprowadzenia i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przedłożenie podrobionych dokumentów”. A także „posłużenie się nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami mającymi istotne znaczenie dla uzyskania dotacji oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami niezbędnymi do uzyskania świadczeń finansowych”.
 
Sąd uznał, że Kosmala popełnił zarzucane mu czyny i orzekł kary grzywny za każde z nich. Łącznie wyniosło to 330 stawek po 30 zł dziennie, czyli 9.900 zł. Kara ta jest zbieżna z żądaniami prokuratora.
 
Co jeszcze zasądził sąd, przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic