Tylko jedna czwarta Polaków ma rzetelną wiedzę na temat tego, jak działają biura informacji gospodarczej. Dla pozostałych trzech czwartych właśnie zabrzmiał ostatni dzwonek, aby się poduczyć. Od poniedziałku każdy konsument będzie mógł wpisać do BIG swoich dłużników. Warto wiedzieć, co to dla nas oznacza.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. większość Polaków nie wie, czym są biura informacji gospodarczej, ani jak działają. Tymczasem warto wiedzieć, co możemy zyskać dzięki BIG-om i jakie możliwości mają osoby czy firmy, od których my pożyczamy pieniądze. Najbliższy poniedziałek, 14 czerwca, będzie dobrą okazją do nadrobienia zaległości w tym temacie. Ponieważ w życie wchodzi nowa ustawa o BIG-ach. W życiu dłużników i wierzycieli zajdzie kilka zmian bardzo dla nich istotnych. Najważniejsze dla statystycznego Kowalskiego będzie to, że praktycznie każdy wierzyciel będzie mógł dopisać do BIG informacje o jego zaległościach płatniczych. Do tej pory taką władzę miały tylko niektóre firmy.

- Od 14 czerwca właściwie wszyscy, również osoby fizyczne, będą mogli wpisywać swojego dłużnika na tzw. czarną listę – mówi Urszula Okarma, prezes Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. - Oznacza to, że statystyczny Polak, również taki, który nie prowadzi działalności gospodarczej, otrzyma realną możliwość odzyskiwania swoich należności. Dzięki wpisaniu niesolidnego pracodawcy, przedsiębiorcy budowlanego czy sprzedawcy do BIG, będzie mógł skłonić go do spłaty, a także ostrzec przed nim inne osoby czy firmy – dodaje Okarma.

Zmiany są o tyle ważne, że umożliwią skuteczne dochodzenie swoich praw w sposób, który do tej pory dostępny był tylko dla przedsiębiorców. – Znalezienie się na liście BIG to właściwie wykluczenie z obrotu gospodarczego – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. – Dłużnik nie otrzyma kredytu, nie kupi na raty telefonu, pralki, może mieć kłopoty z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem – zauważa Krupa. - Dlatego ważne jest, żeby swoich dłużników mogli w ten sposób mobilizować do spłaty zarówno przedsiębiorcy, jak i wszyscy obywatele. Wywiązywanie się z zobowiązań wobec firm musi być tak samo ważne, jak wobec osób prywatnych – podkreśla Piotr Krupa.

Co istotne, nowa ustawa przynosi korzyści również osobom, które rzetelnie spłacają swoje należności. Przy pomocy BIG każdy konsument może budować swoją pozytywną historię płatniczą. Dzięki ustawie banki, pośrednicy kredytowi czy sieci telefoniczne, z których usług korzystamy, będą mogły przekazywać do BIG informacje o rzetelnym regulowaniu przez nas zobowiązań. Jeśli na przykład bank, w którym staramy się o pożyczkę, sprawdzi naszą historię płatności w BIG-u i przekona się o naszej wiarygodności płatniczej, na pewno chętniej udzieli nam kolejnej pożyczki.

Rejestr Dłużników ERIF BIG SA to jedno z trzech działający w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o osobach, które terminowo regulują zobowiązania. Dzięki zamieszczeniu informacji w ERIF rzetelni płatnicy mają możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Nierzetelnym dłużnikom natomiast może to utrudniać lub uniemożliwiać on korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Informacje o płatnościach kontrahentów może zamieszczać każdy przedsiębiorca, a o zobowiązaniach konsumentów firmy z branż wymienionych w ustawie (m.in. banki, firmy leasingowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). Wśród partnerów Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. znajdują się przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i instytucje finansowe oraz firmy z sektora MŚP.