- Pierwszy etap pracy to prewencja, czyli proszenie osób jadących bez biletu o kupienie go u kierowcy i skasowanie – mówi Grażyna Wyrębska, specjalista ds. windykacji i kontroli w firmie Lespin.

Spółka z Leszna urządziła swoje biura na II piętrze biurowca dawnej „mleczarni” przy Partyzanckiej. Zajmuje się kontrolą biletów w autobusach.

- To praca dodatkowa, więc proponujemy nienormowany czas pracy. Poszukujemy osób o dużej kulturze osobistej – wylicza Wyrębska. - Mogą dla nas pracować osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o warunkach pracy i umawianie się na spotkania pod tel. 663 755 107. Pracownicy zatrudniani są na umowę o dzieło.