Pomoże on m.in. w  pracach przygotowawczych do stworzenia programu rewitalizacji i dopracowaniu projektu zrewitalizowania Traktu Kapituły Krakowskiej wraz ze Starym Rynkiem – przywrócenia znaczenia głównej ulicy z rynkiem, żeby stały się ważnym centrum funkcjonalnym i miejscem spotkań.
 
Zarys projektu został opisany w fiszce złożonej do dwuetapowego konkursu pod nazwą „Modelowa rewitalizacja miast”, który w maju ogłosiło ministerstwo. Dzięki wysokiej ocenie fiszki w sierpniu Pabianice przeszły do drugiego etapu konkursu (spośród 240 do drugiego etapu wybrano 57). Nagrodą była pomoc merytoryczna - szkolenia dla urzędników i wsparcie eksperta MIiR. Teraz walczymy o dotację na wykonanie pełnej dokumentacji wskazanego w fiszce projektu oraz opracowanie programu rewitalizacji. Na początku przyszłego roku ministerstwo ponownie oceni i zweryfikuje projekty. Dofinansowanie dostanie 20 miast z najlepiej zaplanowanymi działaniami rewitalizacyjnymi. Przygotowana dokumentacja będzie wzorem dla innych miast w Polsce realizujących projekty rewitalizacyjne. Działania miasta będą prowadzone w oparciu o nową ustawę rewitalizacyjną, która weszła w życie 18 listopada.
 
- Rewitalizacja to nie jest tylko remont budynków, bo do tego mylnie jest sprowadzana, lecz wielowymiarowe, kompleksowe przekształcanie zdegradowanych obszarów miasta w sferze ekonomicznej, społecznej czy dostępności usług. To działania na rzecz i dla dobra mieszkańców i użytkowników tych obszarów. Działania remontowe i techniczne mają być metodą, a nie celem rewitalizacji. Główna idea to we współpracy z mieszkańcami pobudzić do działania „zapomniane” fragmenty miasta i zrobić z nich lepsze miejsce do mieszkania i życia  – mówi Renata Sielczak, naczelnik Wydziału Urbanistyki UM.