O przyznanie Janowi Bernerowi medalu wnioskował Urząd Marszałkowski w Łodzi. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Zamku. Dekoracji dokonał Witold Stępień, marszałek województwa. 

- To dla nas powód do dumy – mówił Stępień. – Życzę, aby nie ustawał pan w swojej aktywności i był z nami, służył radą. Jest pan potrzebny Pabianicom, województwu i Polsce. 

Prof. Jan Berner w swoim przemówieniu wymienił te osoby, które przyczyniły się do zbudowania jego osobowości i nauczyły go miłości do ojczyzny. Wśród nich wymienił rodziców, Walentego Zorę - dowódcę AK z naszego terenu, Czesława Kunickiego z Szarych Szeregów, nauczycieli: Zbigniewa Zwolskiego, Bronisławę Ludecką i Helenę Salską oraz wybitnych lekarzy, w tym dr. Jerzego Kasperskiego.

Gratulacje i wyrazy uznania złożyli Bernerowi: Andrzej Owczarek, senator RP, Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, Krzysztof Habura, starosta powiatowy oraz Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Pabianic i NSZZ Solidarność.

Po oficjalnej części były występy artystyczne Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony w 2011 roku. Ma formę metalowego krążka. Na awersie umieszczono wizerunek orła RP z przełomu XVII i XVIII wieku, opartego o kosę bojową i szablę polską. Na rewersie jest napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części napisano „Pro Patria” i umieszczono dwie daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Polskiej i wyzwolenia Polski z komunizmu. Są też gałązki: dębowe – symbolizujące cnotę i odwagę oraz wawrzynowe – uosabiające zwycięstwo i czyn bohaterski.

Medal przyznaje Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w dbaniu o pamięć na temat walki o niepodległość RP.

Jan Berner „Zuch” w latach 1944-1950 był łącznikiem AK/WiN na terenie Pabianic i okolic.  Przez całe życie identyfikował się z etosem Armii Krajowej i polską tradycją niepodległościową. Będąc prezydentem Pabianic w latach 2002-2006, jednym z wyróżników działalności uczynił pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach i postaciach istotnych dla miasta i kraju. Przyczynił się do nadania honorowego obywatelstwa Pabianic Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie, oraz ustanowienia św. Maksymiliana patronem Pabianic. Z jego inspiracji opublikowano monografię „650 lat Pabianic” oraz publikację „Wpisani w historię – Honorowi Obywatele Pabianic”, w której znajdują się również biogramy żołnierzy AK. Zainicjował wspólne ze Starostwem Powiatowym obchody świąt narodowych, państwowych, historycznych i miejskich. Koło związku, któremu przewodniczy Jan Berner, blisko współpracuje z Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3, pomagając w wychowaniu młodego pokolenia oraz upowszechnianiu wiedzy wśród młodzieży i społeczności lokalnej o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.