Na stanowisko dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego aplikowało trzynaście osób:

1. Bogdan Gajda - Pabianice,
2. Iwona Górska - Pabianice,
3. Remigiusz Górski - Pabianice,
4. Grzegorz Janczak - Pabianice,
5. Bożena Ługowska - Ksawerów,
6. Grzegorz Mackiewicz - Pabianice,
7. Rafał Pelizg - Pabianice,
8. Tadeusz Rozwandowicz - Pabianice,
9. Tomasz Stolarczyk - Pabianice,

oraz 4 osoby, które nie podpisały oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i tym samym ich oferty z przyczyn formalnych zostały odrzucone, a ich nazwiska nie są publikowane.

Do drugiego etapu komisja zakwalifikowała następujące osoby:
Iwona Górska - Pabianice,
Remigiusz Górski - Pabianice,
Grzegorz Janczak - Pabianice,
Grzegorz Mackiewicz – Pabianice.