O stypendium socjalne dla ucznia mogą się ubiegać te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł. Do wniosku należy dołączyć informacje o dochodach uzyskanych w sierpniu. Trzeba je złożyć do 15 września w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. św. Jana 10.

Ci, których dochód na osobę nie przekracza 400 złotych, dostaną 117 zł miesięcznie. Ci, którym przekracza, 95 zł.

- Pieniądze wypłacane są w dwóch transzach – informuje Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - W grudniu będzie wypłata za cztery miesiące, a w czerwcu za sześć miesięcy. Rodzice muszą przedstawić imienne rachunki.

Z programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać rodziny uczniów klas drugich, trzecich i szóstych szkół podstawowych oraz trzecich szkół ponadgimnazjalnych. Dostaną je ci, którym dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto. W niektórych sytuacjach mogą je dostać również te rodziny, które dochód nieznacznie przekraczają, ale znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie niepełnosprawni mogą się starać o dofinansowanie bez względu na dochód. Najmniejsza dotacja przysługuje najmłodszym. Uczniowie drugich i trzecich klas szkół podstawowych dostaną do 225 zł. Im dalej, tym więcej. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przewidziano do 445 zł. Pieniądze zwracane są po przedłużeniu rachunku potwierdzającego wydatki.

- Rodzice mogą zakupić podręczniki i materiały edukacyjne, czyli na przykład: piórnik, zeszyty, długopisy i inne przybory szkolne – wylicza Waldemar Boryń.

Pieniądze zwraca Urząd Miejski, niezależnie od tego czy szkoła podlega miastu, czy powiatowi.