Pabianiczanin jest dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Kończy drugą kadencję dyrektorowania popularnemu „Koprowi” i stwierdził, że czas na nowe wyzwania. Na urząd kuratora powoła go wojewoda po uzyskaniu zgody ministra edukacji.
Jan Kamiński ma 55 lat, jest geografem. Od 10 lat dyrektoruje łódzkiej szkole. W tym czasie ponad stu uczniów tego liceum zostało laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a kilkunastu wygrało olimpiady międzynarodowe. I LO utrzymało też miejsce w czołówce najlepszych szkół średnich w kraju.