Uczniowie powitali nowy rok szkolny. Oficjalne uroczystości zorganizowano w "trójce". Były przemówienia i życzenia od władz miasta.

Dzieci przygotowały występy artystyczne.

W podstawówkach jest ok. 3.000 dzieci, w gimnazjach ok. 1.200. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ubyło kilkudziesięciu uczniów.

- Nie wiadomo, ile się odliczy w klasach pierwszych. Zawsze liczba deklaracji różni się nieco od stanu faktycznego z początkiem roku szkolnego – tłumaczy Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

W pabianickich przedszkolach, podstawówkach i gimnazjach pracuje 550 nauczycieli. Pracę z braku godzin stracił tylko jeden. Trzech, którym groziło zwolnienie, przeszło na emeryturę. Więcej nauczycieli ma ograniczone pensum.

- Zwolnień już nie będzie. Może się okazać, że w którejś szkole ktoś idzie na urlop macierzyński czy zdrowotny i w ten sposób będą godziny dla drugiego nauczyciela danego przedmiotu. Może być więc zmiana w odwrotną stronę, tę pozytywną dla nauczycieli – twierdzi naczelnik.

Niektórzy nauczyciele byli zatrudnieni na czas określony - na przykład na zastępstwo, czy na kilka godzin. Jeśli tacy nauczyciele tracą pracę, nie liczy się ich jako zwolnionych.