Miejski konkurs nosił nazwę „Był sobie Wrzesień” i odbył się w Szkole Podstawowej nr 3. Zorganizowano go po to, by upamiętnić  80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i zainteresować młodzież tym bardzo ważnym okresem w historii naszego kraju.

Na czym polegał konkurs? 26 uczniów rozwiązywało test wiedzy (zadania zamknięte) oraz wykonywało rozmaite zadania, np. pracowało z mapą, tekstami źródłowymi czy zdjęciami.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, a zwycięzcami zostali: 1. miejsce – Wojciech Białek, 2. miejsce – Paweł Matusiak, 3. miejsce – Dominik Michalecki.

Organizatorami konkursu były nauczycielki historii – Jolanta Marczuk i Edyta Saleta-Antol.