- To było o 301 mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 447 osób więcej niż rok temu – wylicza Danuta Skwirowska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

W listopadzie do rejestracji urzędu pracy zgłosiło się 870 osób. Większość z nich to były osoby wcześniej pracujące, ale 220 zasiłek nie przysługiwał. Na 1 grudnia prawo do zasiłku w naszym powicie miało 1.227 bezrobotnych.

W ciągu mijającego roku pracę dostało 588 osób zarejestrowanych w naszym urzędzie pracy. 39 podjęło prace interwencyjne, 260 - roboty publiczne, a społecznie użyteczne – 361. Na rozpoczęcie działalności pieniądze dostało 259 osób, a pracodawcy urządzili 245 nowych miejsc pracy. Na staże poszło 1.423 bezrobotnych.

- Na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową urząd dostał w tym roku 24 miliony zł - wyliczył dyrektor Bogusław Oswald. - W sumie udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu wzięło udział 3.595 bezrobotnych.