Będzie budowany ponadstukilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej.

- Nowa trasa przejmie ruch tranzytowy z zatłoczonych dróg krajowych nr 12 i nr 14. Będzie ona obwodnicą miast: Złoczewa, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku i Pabianic - wylicza Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Łódzki Oddział GDDKiA uzyskał wreszcie decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław. Będzie tam skrzyżowanie z autostradą A-1.

- Dokument ten pozwoli nam ubiegać się o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zastępuje on pozwolenie na budowę - wyjaśnia Zalewski.

Droga ekspresowa S-8 ma mieć najwyższe standardy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.