Sześć konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli mieliśmy w Urzędzie Miejskim. Każdy trwał około 2 godzin. Pytania zadawali między innymi kuratorzy z Kuratorium w Łodzi.
 
Już wiadomo, że pozytywne oceny otrzymali: Anna Leśniak - dyrektorka z SP 1, Waldemar Flajszer - dyrektor SP 3, Katarzyna Barasińska - dyrektorka PM nr 11, Elżbieta z PM 2, Beata Adasiak z PM 16 i Honorata Bartoszek z PM 14.
 
- Wszyscy mają pozytywny opinię komisji – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji. - Cała szóstka to obecni dyrektorzy. Nie mieli kontrkandydatów.
 
Teraz wiceprezydent Aleksandra Jasiczek-Jarmakowska złoży ich rekomendacje prezydentowi Grzegorzowi Mackiewiczowi. To on zdecyduje, czy podpisać umowy z tymi sześcioma osobami. Jeśli podpisze, zostaną dyrektorami na kolejne 5 lat.