Kierownik robót wezwał pabianickich policjantów na teren budowy drogi S-14 między Mogilnem Dużym a Różą. Podczas zdejmowania wierzchniej warstwy ziemi koparka natrafiła tam na ludzkie szczątki.
Przyjechał także archeolog nadzorujący roboty drogowe. Według archeologa najprawdopodobniej są to szczątki żołnierzy z okresu pierwszej wojny światowej.
Teren został zabezpieczony, powiadomiono Wojewódzki Komitet Opieki nad Miejscami Pamięci.