Wiosnę w mieście można rozpoznać po kwitnących kwiatach. Niestety, jeszcze za wcześnie na sadzenie pelargonii czy petunii. Dlatego kto może, ten sadzi bratki, tulipany i żonkile w skrzynkach.

Żółte tulipany spotkamy na Lipowej, przy Grobelnej. Tulipany kwitną przy Zamku i na skwerku przy Zamkowej - róg Traugutta. W sumie wsadzonych jest na miejskich skwerach 60.000 cebulek tulipanów.