Strażnicy miejscy zorganizowali między sobą zbiórkę ciepłej odzieży dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pięć worków z ubraniami przekazali w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki.

Na koniec funkcjonariusze przeprowadzili też prelekcję dla personelu i podopiecznych pod kątem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek.