Ulicą Zamkową przejdą jednocześnie dwie procesje. Obie pójdą ulicą Zamkową do Urzędu Miejskiego, gdzie o godz. 17.00 przekazany zostanie obraz z Jasnej Góry. W tym czasie odcinek Zamkowej od ul. Stary Rynek do ul. Żeromskiego będzie zablokowany dla ruchu ulicznego.