Akcję "Tak, pomagam" - ogólnopolską zbiórkę żywności, wsparło koło Caritas Szkoły Podstawowej nr 3 .Wzięło w niej udział 52 uczniów oraz 9 nauczycieli, w tym dyrektorzy: Waldemar Flajszer i Włodzimierz Stanek.