Kurs rozpocznie się 5 stycznia. Będzie to już 20. edycja kursu dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Organizuje go Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 we wtorki w godz. 18.00 – 20.00 oraz w trzech blokach sobotnich  w godz. 8.30 – 16.00.
- Zajęcia szkoleniowe potrwają od stycznia do czerwca, a po nich nastąpi staż, na którym kandydaci będą mogli sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce - mówi Tomasz Kopytowski, rzecznik Caritasu w Łodzi.
Program kursu obejmuje wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne z podstaw pielęgnacji i opieki nad chorym, także w wymiarze psychologicznym, duchowym i socjalnym.
W poprzednich edycjach kursu przeszkolono już ponad 1.000 osób.
Szczegółowe informacje uzyskamy w siedzibie hospicjum domowego Caritas w Łodzi przy ul. Zgierskiej 121, tel.: (42) 636 24 08 lub 607 617 090.
 
Hospicjum domowe Caritas działa od 20 lat.