Ideą Balu Czerwonej Róży  jest pozyskanie od ludzi przedmiotów bądź karnetów na usługi, które następnie w trakcie uroczystości zostają zlicytowane na aukcji, a całkowity dochód z licytacji trafia na cele charytatywne. W ten sposób udało się zebrać kwotę 181 tys. złotych, które przeznaczone zostaną na rehabilitację i leczenie dwunastki chorych dzieci. Wśród nich są: Dawidek Kazimierczak z Konstantynowa Łódzkiego, który cierpi na encyfalopatię, zastawkę komorowo-otrzewnową i padaczkę oraz chora na mukowiscydozę Zuzia Dębska z Pabianic. O Zuzi pisaliśmy tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/pomozmy-zuzi.html

Każdemu dziecku przekazano czek na kwotę 15 tys. zł.