Pabianickie SLD przedstawiło 71 kandydatów na radnych startujących w wyborach samorządowych. Do sejmiku woj. łódzkiego kandydują: sportowiec Mirosław Trześniewski i przedsiębiorca Joanna Michalska-Szmytke.
Do Rady Powiatu Pabianickiego kandydatów jest 46. Na liście oprócz znanych już nazwisk, takich jak: Robert Kraska, Halina Bakus, Bogdan Piotrowski,  Bożena Bednarska pojawiły się nowe. Kandydatem na radnego powiatowego jest Radosław Januszkiewicz, obecny przewodniczący Rady Miejskiej. Jest też były wiceprezydent miasta Wiesław Madejski. Pojawili się znowu byli radni: Edward Rogalewicz i Józef Wiaderek.
Do Rady Powiatu kandyduje Marek Gryglewski, który jest też także kandydatem SLD na prezydenta miasta.

Lista kandydatów SLD do Rady Miejskiej jest krótsza, liczy 23 nazwiska. To bardzo świeża lista. Ze znanych już nazwisk są tylko dwa: Aleksandry Stasiak (obecnej radnej) i Tomasza Jury (przewodniczącego Rady Miejskiej SLD).

- Będzie słuchał wszystkich i dążył do porozumienia. Liczy się podejście do ludzi, pracowitość i fachowość - tak Tomasz Jura przedstawił kandydata na prezydenta .- Dlatego Marek Gryglewski wygra.

Kandydat SLD na ojca miasta przedstawił program wyborczy, w którym rządzenie miastem oparł na trzech filarach. Są to: rzetelna i kompetentna władza, pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój miasta, odpowiedzialność za własne działania.
Gryglewski uważa, że można powiększyć ilość miejsc pracy w mieście poprzez odpowiednią politykę wobec przedsiębiorców. Chce stworzyć im warunki do rozwoju poprzez wskazywanie miejsc do prowadzenia działalności i obniżone podatki. Chce organizować targi pracy, liczy na współpracę publiczno-prywatną w przedsięwzięciach takich jak budowa obiektów sportowych. Myśli o poprawieniu infrastruktury drogowej w mieście, stworzeniu klimatu dla sportu młodzieżowego. Chce powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół.

- Możemy to wszystko zrobić, a ja jestem odpowiednią osobą na prezydenta miasta. Liczę na Wasz głos - stwierdził na koniec.