Jubileuszowa uroczystość w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczęła się polonezem odtańczonym przez młodzież z Gimnazjum nr 3. Potem powitano zgromadzonych gości: przybyłe na jubileusz władze PTTK, dyrektorów szkół, przedstawicieli miasta i powiatu, nauczycieli, uczniów.
- PTTK-owcy to turyści, krajoznawcy, działacze. Gdziekolwiek się znajdą, promują specyfikę tego regionu i tego miasta, w którego życiu aktywnie uczestniczą – powiedział Sławomir Szczesio, wiceprezes.
Po nim głos zabrała „żywa kronika tego oddziału”, bo działająca w nim już 44 lata, prezes Anna Teodorczyk. Powitała honorowych członków PTTK – Adama Czyżewskiego i Edwarda Jabłońskiego. Dalej wspomniała najważniejsze wydarzenia w historii liczącego dziś 60.000 członków PTTK-u.
Zgromadzeni w MOK-u obejrzeli 15-minutowy pokaz multimedialny, przygotowany przez Małgorzatę Sadowską-Szmidt. Na slajdach przedstawiono dzieje pabianickiego oddziału PTTK.
Wręczono też odznaki i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy PTTK.
 

Historia Oddziału PTK-PTTK w Pabianicach:

W 1873 roku na terenie zaboru austriackiego zawiązało się Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. W 1906 roku powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Jego założycielem był Aleksander Janowski, auto pamiętnych słów: „Poznaj swój kraj, abyś mógł go gorąco ukochać”. W roku 1909 powołany został Oddział PTK w Łodzi, 10 lat później powstaje Koło PTTK w Pabianicach, a w 1929 roku – Oddział PTTK w Pabianicach. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powołano w 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W Pabianicach działają następujące Komisje PTTK: Turystyki Pieszej, Turystyki Kolarskiej, Turystyki Górskiej, Turystyki Narciarskiej, Turystyki Motorowej, Komisja Młodzieżowa i Komisja Krajoznawcza.
Mamy liczne PTTK-owskie kluby: Turystyki Pieszej „Aaron” (organizator licznych wycieczek, rajdów, np. „Topienie Marzanny”), Turystyki Kolarskiej „Konusik”, Turystyki Górskiej „Trzy Korony”, Turystyki Motorowej „Start”, Narciarski „Śnieg”, Młodzieżowy Klub Żeglarski.
Obok klubów i komisji są jeszcze Koła PTTK: Terenowe, Przewodników i Pilotów PTTK, „Amonit” przy I LO, zakładowe przy Tkaninach Technicznych i przy Polfie.
Od 2003 roku siedziba PTTK w Pabianicach mieści się przy ulicy Traugutta 2.
W skład zarządu wchodzą: Anna Teodorczyk – prezes, Sławomir Szczesio – wiceprezes, Barbara Żwańska – skarbnik, Maria Wilczek – sekretarz, Kamil Lisiewicz - członek zarządu ds. statutowo – programowych, Romuald Simura - członek zarządu ds. działalności pozastatutowej, Piotr Jacoń - członek zarządu ds. gospodarczych.