Ryszard Adamczyk dotąd kierował placówką pod nieobecność pełniącej obowiązki dyrektora MMP, Mirosławy Cieślewicz-Janeckiej.

- Po odejściu na emeryturę Urszuli Jaros, od września 2011 r. do czasu wyłonienia nowego dyrektora muzeum ówczesny prezydent Pabianic powierzył pełnienie obowiązków Mirosławie Cieślewicz-Janeckiej (zastępcy dyrektora) - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. - Konkurs na dyrektora muzeum odbył się w czerwcu 2012 roku. Nie został rozstrzygnięty, kandydaci nie spełnili wymagań.

W związku z przedłużającą się usprawiedliwioną nieobecnością Mirosławy Cieślewicz-Janeckiej w październiku 2013 r. pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji, podejmowania decyzji i zarządu mieniem dostał Ryszard Adamczyk, pracownik muzeum.

- Dyrektor muzeum mógł zostać wyłoniony w drodze konkursu albo awansu wewnętrznego sprawdzonego pracownika, z czego skorzystał prezydent Grzegorz Mackiewicz - dodaje Klimek.

Od 1 października Adamczyk jest już dyrektorem muzeum. Mirosława Cieślewicz-Janecka przebywa na zaległym urlopie.