Zapraszamy wszystkie osoby pozostające w konflikcie z rodziną, mające problemy prawne, zadłużone, zagrożone eksmisją do skorzystania z bezpłatnych usług mediatora. Mediacje są nową formą mającą na celu podjęcie próby doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Każdy mediator, niezależnie od rodzaju konfliktu, zawsze będzie kierował się zasadą:

  • dobrowolności,
  • poufności,
  • bezstronności mediatora,
  • neutralności mediatora,
  • samodzielności stron w poszukiwaniu rozwiązań po poznaniu różnych metod rozwiązywania konfliktów przedstawionych przez mediatora.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediatora serdecznie zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej znajdującego się w Łodzi przy ul. M. Gogola 12, tel. 42 673 41 30, e-mail: oazis@toya.net.pl