Pieniądze na jego utworzenie pochodzić będą w 80 proc. z środków funduszu pracy (120.000,00 zł) i w 20 proc. z budżetu powiatu pabianickiego (30.000,00 zł).

Centrum Aktywizacji Zawodowej będzie wyspecjalizowaną komórką organizacyjną ukierunkowaną na świadczenie podstawowych usług rynku pracy. Zajmować się będzie głównie pośrednictwem i doradztwem zawodowym oraz bezpośrednią współpracą z pracodawcami i osobami bezrobotnymi. Powstanie w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Waryńskiego 11, ale konieczny będzie remont. Już wiadomo, że trzeba wykonać remonty podłóg w części pomieszczeń adaptowanych na potrzeby centrum, umeblować je i wyposażyć w komputery. Przy okazji zostanie pomalowana elewacja budynku PUP.

Projekt uchwały odnośnie powołania Centrum Aktywizacji Zawodowej przedstawiony zostanie radnym podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Po zatwierdzeniu przekazany zostanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.