ad

Co zrobił przez mijające 8 lat prezydentury? O sukcesach i porażkach mówił na konferencji prasowej w Piemoncie. Przedstawił także kandydatów na radnych miejskich z Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Dychto.
Na pierwszym miejscu wśród swoich sukcesów postawił szpital. Od 5 lat nie przynosi strat i są miejsca pracy dla 800 osób. Od 2 lat spółka MZK nie przynosi strat, zakupiono nowe autobusy i zbudowano wiaty. Oddano nowy blok komunalny, poprawiono wynik finansowy ZGM, zbudowano 62 km kanalizacji o wartości 100 mln zł. Przyłączono bloki śródmieścia do miejskiej ciepłowni, zmodernizowano wiele ulic, oświetlenie uliczne, wycofano ciężarówki z Zamkowej, zbudowano boiska, rewitalizuje się Park Słowackiego.

Prezydent przyznał, że były też niepowodzenia. Porażki to zwroty pieniędzy z programu poprawy komunikacji, za rewitalizację wysypiska Łaskowice. Największa z porażek to milionowa afera finansowa w Przedszkolu Miejskim nr 4.
- Każde z tych zadań ma osoby bezpośrednio odpowiedzialne, ale dla przeciwników politycznych jedynym winnym jest prezydent - uważa Dychto.

Co chce dokończyć?
Po pierwsze zlikwidować zadłużenie miasta. Jak to zrobi, skoro plan spłaty długu poszpitalnego rozłożono do 2017 roku?

- Już nad tym pracujemy - twierdzi.

Okazało się, że jeden z największych wierzycieli jest w kiepskiej sytuacji finansowej. Miasto chce zaproponować mu część gotówki już teraz, zamiast spłat w ratach.

- Mam nadzieję, że na to przystanie - mówi Dychto. - Jeśli pozbędziemy się długu, możemy występować o środku zewnętrzne i rozwijać miasto.

Dychto zamierza promować nieruchomości miejskie i prywatne, które można wykorzystać do działalności gospodarczej. Chce poprawić architekturę dróg i budynków, by ułatwić życie niepełnosprawnym, zbudować brakującą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Postawił sobie za zadanie modernizację obiektów MOSiR, rewitalizację bulwarów, Strzelnicy i budowę placów zabaw. Chce też zbudować boiska dla szkół podstawowych nr 5 i 8. Zamierza budować domy z mieszkaniami socjalnymi oraz komunalnymi i likwidować budynki w złym stanie technicznym.
Zamierza zadbać o stan zdrowia mieszkańców poprzez badania cukrzycy, prostaty, okulistyczne oraz promować wśród dzieci i młodzieży nawyki zdrowego odżywiania.

Zamierza to osiągnąć z drużyną swoich radnych w składzie: Przemysław Stano, Renata Uznańska-Bartoszek, Mariusz Felcenloben, Tomasz Rzepkowski, Marcin Krawczyk, Marcin Mieszkalski, Dorota Ryba, Przemysław Stawiarz, Mikołaj Bobowicz, Marek Rzepkowski, Dominik Szymański, Andrzej Kapitułka, Grzegorz Smyła, Lucyna Pałosz, Jerzy Kazimierz Wiśniewski, Aldona Rudnicka, Michał Piątkowski, Andrzej Sauter, Tomasz Socha, Małgorzata Góra, Krzysztof Ziętala, Wojciech Turczynowicz, Rafał Latuszkiewicz.