Wykonawca kompleksowej modernizacji linii tramwajowej „41” przedstawił już harmonogram prac. Kiedy zacznie się remont?

Zobacz teżPodpisano umowę na kompleksową modernizację sieci tramwajowej linii 41

Przejęcie placu budowy i pierwsze prace rozbiórkowe mają nastąpić w połowie listopada 2019. Rozpoczną się od torowiska wydzielonego na odcinku od ul. Nawrockiego do Małego Skrętu i od ul. Wiejskiej do Zielonej Górki. Prace obejmą w pierwszej kolejności demontaż torowiska i sieci trakcyjnej.

- Będzie kursowała komunikacja zastępcza do pl. Niepodległości w Łodzi – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Do tego czasu zostanie przygotowana tymczasowa organizacja ruchu. Prace zakończą się w 2021 r.

Dziś od rana urzędnicy weryfikują w terenie koncepcję wykonawcy. Towarzyszą im także przedstawiciele Straży Miejskiej, policji, zarządu dróg i gestorów sieci. Ta „wizja lokalna” dotyczy odcinka od pętli przy Wiejskiej do Dużego Skrętu.

- Uzgodnienia i uwagi co do technicznych warunków inwestycji będą uwzględnione przez wykonawcę w ostatecznej wersji koncepcji - dodaje Klimek.