Radni miejscy na ostatniej sesji ustalili dodatkowych 12 miejsc, gdzie można ustawić stragan w Pabianicach.

Przy ul. Wiejskiej (rejon skrzyżowania z Łaską), gdzie będzie można sprzedawać miękkie owoce sezonowe, kwiaty, grzyby oraz materiały pirotechniczne.

W uchwale wyjaśniono, że owoce sezonowe miękkie to jagody, porzeczki, borówki, truskawki, maliny, czereśnie. Do sprzedaży grzybów potrzebne jest świadectwo wystawione przez klasyfikatora lub grzyboznawcę.

Sezonowymi owocami i grzybami oraz fajerwerkami można będzie handlować na Zamkowej w rejonie skrzyżowania z ul. Narutowicza i w rejonie skrzyżowania z ul. Kilińskiego (na wysokości SDH).

Na Zamkowej, na wysokości kościoła Najświętszej Maryi Panny, będzie można rozłożyć kram z owocami, kwiatami, zabawkami. Dozwolona jest tu też drobna gastronomia (wata cukrowa, obwarzanki).

Na ul. Partyzanckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zgoda (plac przed Biedronką), można będzie sprzedawać owoce, kwiaty, grzyby oraz materiały pirotechniczne. Podobnym towarem można handlować w rejonie skrzyżowania ul. Kilińskiego i Grobelnej oraz na Kilińskiego, między SDH a parkingiem.

Plac na ul. Stary Rynek to miejsce do handlu owocami, grzybami, materiałami pirotechnicznymi, a także miejsce imprez okolicznościowych i sprzedaży zabawek, słodyczy, ozdób świątecznych, balonów, upominków, lampek oraz małej gastronomii. Kwiaty i znicze można sprzedawać na ul. Żurawiej, przy wejściu na cmentarz, na ul. Widok w rejonie skrzyżowania z Łąkową, i na Łąkowej w rejonie skrzyżowania z ul. Widok oraz na ul. Wierzbowej, na wysokości cmentarza.

Ustalono też terminy, w których można handlować w tych miejscach: od 20 do 23 stycznia, od 13 do 14 lutego, od 6 do 8 marca, tydzień poprzedzający święta Wielkanocne, od maja do września (sezon na owoce), od 24 do 26 maja, od sierpnia do października, od 30 do 31 grudnia.

Ustalono, że jedno miejsce sprzedaży może mieć maksymalnie 12 m kw. Sprzedawca na jego zajęcie musi zawrzeć umowę z Zarządem Dróg Miejskich (ul. Warzywna 1), co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozstawienia straganu i uiścić odpowiednią opłatę. Jaką? To iloczyn dni sprzedaży i stawki opłaty za 1 metr.

Od opłat będą zwolnieni handlujący okazjonalnie podczas imprez charytatywnych, jarmarków promujących miasto, kiermaszów świątecznych oraz imprez, których współ- lub organizatorem jest miasto.