Prace obejmować będą termomodernizację budynku czyli ocieplenie tylnej elewacji, ocieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u. Planowana jest również naprawa i pomalowanie tynków zewnętrznych, naprawa kominów. Ponadto konieczne jest wykonanie pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, daszka nad wejściem, remont schodów i tarasu oraz remont ogrodzenia, chodnika i pomieszczenia gospodarczego. Pracy więc szykuje się sporo.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 w Pabianicach, budynek A, I piętro, pokój numer 28, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach 8:00 - 16:00. Są one również dostępne na stronie www.powiat.pabianice.pl (zakładka „zamówienia publiczne”). Wnioski należy składać do 15 września 2009 roku.