Od stycznia 2009 do 24 kwietnia 2014 roku przywłaszczyły nie mniej niż 2.015.747,88 zł. Jak?

– Realizując  nienależne przelewy  bankowe  z konta przedszkola  na  prywatne  rachunki  bankowe  należące  do nich,  w tym  Zofia  K.  samodzielnie  przywłaszczyła  mienie  w kwocie  nie mniejszej niż  307.033,71  zł,  a Renata  Ł. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 83.000 zł, co stanowi mienie wielkiej  wartości  – ujawniła sędzia Iwona Konopka, rzeczniczka prasowa sądu. 

Byłe dyrektorki wystawiały też comiesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe z wydatków, w których poświadczały nieprawdę w przedmiocie faktycznego przeznaczenia środków przekazywanych przez UM. Nie opłacały lub płaciły w nieprawidłowej wysokości składki  na  ubezpieczenie społeczne pracowników przedszkola do ZUS w łącznej kwocie 1.429.435,08 zł. 

Obie mają zapłacić grzywny w wysokości po 480.000 zł oraz zwrócić  do  kasy  przedszkola wyłudzone  pieniądze. Zofia K. – 307.033,71 zł, a Renata Ł. – 73 tys. zł. 
Mają  też  kary  po  1  roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 3 lata) oraz zakaz  zajmowania  stanowisk kierowniczych  w placówkach oświatowych na 5 i 3 lata. 
Księgową Agnieszkę Sz. skazano na pół roku więzienia oraz 2  lata  ograniczenia  wolności. Ma  też  obowiązek  naprawienia szkody w części poprzez zapłatę 1,2 miliona złotych na rzecz pokrzywdzonych.

Jak  się  dowiedziało Życie Pabianic, tylko była księgowa spłaciła należność w całości. 

– Ostatnia wpłata to było 948.044  zł  – informuje Aneta Klimek,  rzeczniczka  prasowa urzędu. 

Na co idą te pieniądze? 
–  Na  bieżące  wydatki – stwierdziła Katarzyna Muszyńska,  skarbniczka  miasta. – Są takie braki, że cieszymy się z każdych pieniędzy.

Wobec  byłej  dyrektorki  zasądzono 307.033,71 zł ze spłatą w terminie 3 lat od daty uprawomocnienia się wyroku. 

– W 2022 roku spłacono 2.000 złotych – dodaje rzeczniczka.

Wobec  byłej  wicedyrektorki kwota zasądzona wyniosła 73.000 zł ze spłatą w terminie także 3 lat od daty uprawomocnienia się wyroku. Wyrok prawomocny zapadł 21 września 2021 roku.