Centrum powstało między innymi dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz ich rodzin, znajomych. Na razie na zajęcia przychodzi ok. 150 osób.

- Jeśli będzie duże zainteresowanie, to rozszerzymy czas działalności – mówi Tomasz Stankiewicz, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Centrum mieści się przy ul. Żeromskiego 15. Na 120 metrach kwadratowych znajduje się kawiarenka internetowa, pokój terapeutyczny i sala ćwiczeń.

Na zorganizowanie Centrum Towarzystwo Brata Alberta dostało od miasta 17.800 zł z tzw. korkowego. Za te pieniądze kupili m. in. bieżnię, rower do fitness, piłki, stepery, gumy do ćwiczeń, masażer, rzutnik multimedialny, komputer i drukarkę. Pieniądze są przewidziane na 5 miesięcy działalności centrum. Zatrudniono osobę do prowadzenia zajęć fitness i terapeutę. W Centrum pracuje ośmiu wolontariuszy.

Organizowane są warsztaty: fitness i rekreacji (wtorek 17.00-19.00, sobota 15.00–17.00), warsztaty integracyjne (każdego dnia w godz. 15.00-19.00), zajęcia multimedialne i internetowe (wtorek - piątek 17.00-19.00, sobota 15.00-19.00). Raz w miesiącu odbywa się spotkanie z terapeutą. Poruszane są tematy związane z uzależnieniami. Spotkania prowadzą: Anna Kuliberda i Agnieszka Pawlik.

W ramach Centrum Wsparcia „Po prostu” ruszyła grupa Anonimowych Alkoholików. Będzie działała przy parafii Najświętszej Marii Panny.

- Teraz w Pabianicach każdego dnia będzie przynajmniej jedna grupa, która pomaga uzależnionym – mówi Bogdan Łopuszyński, prowadzący grupę.

Spotkania będą organizowane w soboty o 17.00 w domu parafialnym. Będzie tam realizowanych 12 kroków i 12 tradycji, czyli program AA. Łopuszyński nie pije od 25 lat. W terapii wykorzysta własny przykład.