W przyszłym tygodniu (4 października) zamknięty zostanie kolejny odcinek głównej ulicy miasta.

Tym razem chodzi o kawałek Warszawskiej – od Kaplicznej do Konstantynowskiej, Stary Rynek oraz Zamkową – od ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji.

Zobacz też: Tak będzie wyglądała nowa Zamkowa [WIZUALIZACJE]

- Zamknięcie wynika z postępujących robót budowlanych związanych z przebudową układu torowo–drogowego – wyjaśnia Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity. - Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni po czym przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu w tej lokalizacji.

Przejezdny zatem zostanie jedynie odcinek Warszawskiej - od Konstantynowskiej do Sobieskiego oraz kawałek Zamkowej - od Piłsudskiego do Kilińskiego.