Tłum pabianiczan zebrał się przed I LO. Po godz. 16.00 rozbrzmiały strażackie syreny. Kopia obrazu przyjechała w samochodzie - kaplicy pod eskortą policji i straży pożarnej. Prałat Ryszard Olszewski ucałował obraz i procesja ruszyła do sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego.

W powitaniu obrazu uczestniczyli: prymas Polski, kardynał Józef Glemp i biskupi łódzcy. O godz. 17.00 odbyła się uroczysta msza. Dziś w nocy parafianie z Kolbego będą czuwać przy świętym obrazie.

 

23 listopada (poniedziałek) obraz przejmie parafia Chrystusa Króla, 24 listopada (wtorek) - parafia w Górce Pabianickiej, 25 listopada (środa) - parafia w Ksawerowie, 26 listopada (czwartek) - parafia w Woli Zaradzyńskiej, 27 listopada (piątek) - parafia św. Floriana, 28 listopada (sobota) - parafia Miłosierdzia Bożego, 29 listopada (niedziela) - parafia Trójcy Przenajświętszej, 30 listopada (poniedziałek) - parafia NMP Różańcowej, 1 grudnia (wtorek) - parafia św. Mateusza.

Historia obrazu

Data i miejsce powstania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nie są dokładnie znane. Według tradycji namalował go święty Łukasz w Jerozolimie na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta Rodzina. Istnieje też tradycja, że obraz pochodzi z Konstantynopola, skąd dotarł do Polski. Ostatnie badania wskazują na trzynasto- lub czternastowieczne pochodzenie malowidła.

Jan Długosz przekazuje, że książę Władysław Opolczyk w roku 1382, fundując klasztor paulinom na Jasnej Górze, ofiarował im obraz Bogurodzicy, który wkrótce zyskał miano Czarnej Madonny. W 1430 r. podczas rabunkowego napadu na Jasną Górę złodzieje ograbili skarbiec i kościół oraz zrabowali kosztowności, w które przybrany był obraz. Rzucili go na ziemię i pocięli szablami. Siedemnasty wiek to czas potopu szwedzkiego. Cudowna obrona Jasnej Góry upewniła naród, że Częstochowska Pani czuwa nad jego losami. Dnia 8 września 1717 roku biskup Krzysztof Szembek dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości trwały osiem dni. Najświętszej Maryi Pannie na Jasnej Górze złożyli cześć wielcy bohaterowie: hetman Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Karol Chodkiewicz, Tadeusz Kościuszko. Do Jej tronu pielgrzymowali wybitni pisarze, tacy jak: Władysław Reymont czy Henryk Sienkiewicz.

Podczas II wojny światowej dla ochrony obrazu postanowiono ukryć go, zamurowując go w klasztornej niszy. W ołtarzu natomiast umieszczono kopię wykonaną przez ojca Augustyna Jędrzejczyka. Dzięki temu wizerunek Matki Bożej przetrwał wojnę.

Dzisiaj obraz eksponowany jest w tzw. sukienkach, czyli w nakładanych na niego okryciach z jedwabiu, z naszytymi kosztownościami ofiarowanymi jako wota. Aktualnie obraz posiada siedem sukienek, z których każda nosi inną nazwę. Najcenniejsze to: diamentowa i rubinowa.

Historia nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Idea wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. W latach 1953-1956 przebywający w więzieniu prymas Polski kard. Stefan Wyszyński opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry, rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa.

W lutym 1957 roku paulini z Jasnej Góry podjęli się przygotowania kopii Cudownego Obrazu. Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Leonardowi Torwirtowi. Ponieważ nie chodziło o wykonanie zwykłej tylko kopii, wysiłek toruńskiego malarza wpierały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, a w Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie odprawiana była w tej intencji msza święta. Obraz namalowany został - podobnie jak oryginał - temperą na desce lipowej i pokryty następnie szesnastoma warstwami laserunków olejnych.

W maju 1957 roku prymas Polski zawiózł kopię Cudownego Obrazu do Rzymu. Ówczesny papież Pius XII zaaprobował pomysł peregrynacji i 14 maja poświęcił obraz. 26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się na Jasnej Górze uroczystość rozpoczęcia milenijnego nawiedzenia. Cudowny Obraz przeniesiono do bazyliki i tutaj nastąpił symboliczny obrzęd „pocałunku” - zetknięcia Cudownego Obrazu z kopią.

Kopia Cudownego Obrazu rozpoczęła swą pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 1957 roku od archikatedry warszawskiej, napotykając na utrudnienia ze strony władz komunistycznych. W kościelnych uroczystościach religijnych dopatrywano się rzekomych akcji politycznych. Atakowano ks. prymasa i biskupów. Tej kampanii towarzyszyły działania mające na celu uniemożliwienie dalszej wędrówki obrazu. 2 września w 1966 roku w okolicach Będzina esbecy zatrzymali sufragana katowickiego Józefa Kurpasa wiozącego obraz z Warszawy i zmusili do zawrócenia na Jasną Górę. Ojcowie paulini umieścili obraz w bazylice jasnogórskiej, w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Przebywał tam przez kilka lat, w tym trzy lata pod „szczególną opieką” Służby Bezpieczeństwa.

Pomimo uwięzienia obrazu - 4 września 1966 roku rozpoczęła się zgodnie z programem peregrynacja w diecezji katowickiej. Znakiem obecności Maryi były puste ramy ozdobione kwiatami, płonąca świeca i księga Ewangelii.

Obraz powrócił na szlak swego pielgrzymowania 18 czerwca 1972 roku. Uwolnienie obrazu było zasługą radomskich księży. Na kilka dni przed uroczystościami w Radomiu wywieźli oni potajemnie obraz z Jasnej Góry. Od tego czasu peregrynacja kontynuowana była już bez przeszkód. Ostatnim etapem wędrówki obrazu była diecezja częstochowska. 12 października 1980 roku na Jasnej Górze odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne za łaski nawiedzenia.

W ciągu ponad 23 lat pielgrzymowania Maryja nawiedziła przeszło 8 tysięcy kościołów i kaplic, 7.150 parafii. Wszędzie przygotowywano Jej przyjęcie godne Królowej Polski. Trasy przejazdu obrazu były specjalnie przystrajane, budowano powitalne bramy, przyozdabiano domy. Bogatej zewnętrznej oprawie towarzyszyło wewnętrzne skupienie i modlitwa.