Urząd Miejski prowadzi nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Osoby zainteresowane powinny złożyć komplet dokumentów w Referacie Spraw Pracowniczych (ul. Zamkowa 16, pok. 36) do piątku, 3 kwietnia 2009 roku włącznie, do godz. 12.00. W zakresie zadań aplikanta znajdzie się, m.in.: znajomość prawa miejscowego, ustawy o strażach gminnych (miejskich) oraz regulaminu Straży Miejskiej. Zatrudnienie obejmuje pełny wymiar pracy (system trzyzmianowy 8 godzin – 40 godzin tygodniowo) na czas określony 12 miesięcy, kolejna umowa na czas nieokreślony.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu pod adresem www.um.pabianice.pl oraz www.bip.um.pabianice.pl