Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym – a od tego roku również instytucjom i organizacjom – w poszczególnych regionach kraju, w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wniosek o przyznanie nagrody (do pobrania ze strony http://lodz.ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/lodz/otwarcie-ii-edycji-nagrody-honorowej-swiadek-historii-lodz,-17-marca-2014) powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do  17 kwietnia na adres łódzkiego Oddziału IPN (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).