„Pabianicka Karta Seniora”, czyli specjalna karta rabatowa dla osób powyżej 60. roku życia mieszkających w Pabianicach, wydawana jest od prawie dwóch lat i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. Kartę posiada ponad 3 tysiące osób. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Posiadanie karty uprawnia osoby starsze do korzystania z ulg i uprawnień w szczególności z zakresu zdrowia, kultury, sportu, rekreacji, pielęgnacji, gastronomii i różnorodnych usług oferowanych przez instytucje i podmioty prywatne. 

Od 2018 roku pabianiccy seniorzy mogą skorzystać również z Karty Seniora Województwa Łódzkiego, która stanowi program działań na rzecz wsparcia osób starszych na terenie całego województwa i upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu. Kartę może otrzymać osoba, która ukończyła 60 lat i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego. Karta jest bezpłatna i bezterminowa. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl lub w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (tel. 42 203 48 78).

W tym roku pojawiły się zmiany w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, skierowanym do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Karta dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) oraz, co jest nowością, w wersji elektronicznej (na urządzenia mobilne). Przysługuje ona niezależnie od dochodu i oferuje specjalny system zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich dwóch lat wnioski o wydanie karty złożyło ok. 200 pabianickich rodzin wielodzietnych. 

Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora można wyrobić w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33.