Próbują zlicytować nieruchomość Ryszarda Chmielewskiego z Pabianic. Problem w tym, że pan Ryszard nie ma długów. Ale komornik, mimo to, chce sprzedać jego działkę za długi... Ryszarda Chmielewskiego z okolic Pułtuska.
 
Na działce pabianiczanina pojawił się rzeczoznawca. Dostał zlecenie oszacowania wartości nieruchomości wystawionej 17 grudnia przez Andrzeja Michniewskiego - komornika przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach. Ze zlecenia wynika, że dłużnikiem jest Ryszard Chmielewski zamieszkały w okolicach Pułtuska, a wierzycielem Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Polska” z Warszawy.
Komornik nie widzi różnicy między dwoma Ryszardami Chmielewskimi, choć mieszkają w innych miastach. Dzieli ich ponad 200 kilometrów. Mimo to, zleca biegłemu oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w Woli Zaradzyńskiej, stanowiącej własność Ryszarda Chmielewskiego z Pabianic. Chce zlicytować hektar ziemi, 100-metrowy stary dom i psią budę.
 
Kto wiedział o wycenie nieruchomości w Woli Zaradzyńskiej? Zadłużony Ryszard Chmielewski, bo do niego wysłano zawiadomienie wystawione 29 grudnia. Pabianicki Ryszard Chmielewski nie miał pojęcia, że jego działka jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Nie wiedział, że rzeczoznawca majątkowy przystąpił już do wyceny jego nieruchomości celem licytacji. 
 
Biegły przyjechał w piątek do Woli Zaradzyńskiej i na posesji zastał tylko psa.
 
- Misiek nie wpuszcza na teren działki niepożądanych gości. Na szczęście – mówi pana Ryszard. - Rzeczoznawca wrzucił do skrzynki pocztowej kserokopię zawiadomienia z ręcznie napisaną prośbą o kontakt ws. wyceny na odwrocie i kserokopię zlecenia wystawionego przez komornika.
 
Dziennikarce telewizyjnej udało się dopaść komornika i rzeczoznawcę. Komornik Andrzej nie chciał z nią rozmawiać. Zasłaniał się rzecznikiem Izby Komorniczej w Łodzi. Rzeczoznawca powiedział jej: „Żadnej wyceny nie robię”. Dziennikarce udało się dowiedzieć, że komornik wstrzymał egzekucję.
 
- Ale my nic o tym nie wiemy – mówi Chmielewski. - Dowiedzieliśmy się z telewizji. Czy to normalny tryb informowania zainteresowanej osoby?