Ogłoszony został konkurs na stanowiska dyrektorów trzech szkół podstawowych i gimnazjum.

31 sierpnia kończy się kadencja obecnych dyrektorów: Jerzego Kaczmarka (SP nr 5), Anny Krauzowicz (SP nr 13) i Włodzimierza Stanka (Gimnazjum nr 3). Do końca czerwca p.o. dyrektora SP nr 9 pozostaje Elwira Stanek, która przejęła obowiązki po rezygnacji dyrektora przed końcem kadencji.

- Oferty w konkursie można składać do 28 kwietnia – informuje Aneta Klimek, rzecznik  Urzędu Miejskiego. -  Rozstrzygnięcie z końcem maja.  Kandydatury oceni 9-osobowa komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych.