Konkurs dotyczy stanowisk dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ulicy Żytniej i 12 przy Śniadeckiego. Kandydaci na dyrektorów tych placówek muszą spełniać określone wymagania. Koniecznie musi to być osoba z wyższym wykształceniem, nie karana. Ponadto powinna ukończyć studia związane z zarządzaniem lub kurs zarządzania oświatą.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia, pokój nr 14, tel. /0-42/ 22-54-620, 22-54-652 lub na stronie internetowej: www.um.pabianice.pl