Rozpoczęlo się układanie nawierzchni ulicy łączącej Zamkową z Grobelną. Autem tu nie wjedziemy.

- Ulica będzie wyłożona kostką granitową: cała jezdnia i chodniki – informuje Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.

Prace drogowe na swój koszt przeprowadza firma Aflopa Nieruchomości, która buduje Hotel SPA Fabrykę Wełny - w dawnej Pawelanie.