W końcu czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach były zarejestrowane 5.482 osoby bezrobotne (w tym 2.590 kobiet). W ostatnich miesiącach zaobserwowano nieznaczne spadki liczby bezrobotnych – w kwietniu o 46, w maju o 41, w czerwcu o 38 osób. Stopa bezrobocia w powiecie w maju tego roku wyniosła 11,7 proc.

- Niepokojącym zjawiskiem na lokalnym rynku pracy w ostatnich miesiącach jest stosunkowo mała liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców - informuje Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty. - Od początku roku do działu pośrednictwa pracy wpłynęło 1.477 ofert pracy.

W tym roku 373 osoby rozpoczęły szkolenie, 681 bezrobotnych – staże, 57 – przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 30 - prace interwencyjne, 64 – roboty publiczne, 240 – prace społecznie użyteczne. Dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej otrzymało 105 osób.

Od 1 października Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował, dający dofinansowanie dla 20 bezrobotnych, projekt „Tygrysy biznesu”, który został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy (otrzymał 96,5 punktu).