Późno wieczorem (13 stycznia) zakończyło się walne zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. Spośród 78 członków do Zamku przyszło 35. Zebranie było ważne. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków TPP.
Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił prezes Adam Marczak. Mówił o tym, co zdziałało TPP przez minione 4 lata. Wyliczał imprezy: rajdy rowerowe i piesze, które gromadziły od 400 do 600 uczestników, jubileusz 40-lecia TPP, spotkania ze znanymi pabianiczanami organizowane w MBP. Mówił też o inicjatywach TPP, m.in. wystąpieniach o wyróżnienie wybitnych pabianiczan tytułem Honorowy Obywatel Pabianic i odznaczeniami państwowymi. Marczak podziękował wszystkim za ofiarną pracę.

Sprawozdanie finansowe złożyła Małgorzata Marek. Dowiedzieliśmy się, że przez 4 lata dochody TPP wyniosły ponad 129 tysięcy zł. Na organizację imprez wydano 128.942 zł. Teraz w kasie TPP jest 4.195 zł.

Komisja rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Tak też się stało. Wybrano nowe władze TPP. Do zarządu weszli: Adam Marczak, Małgorzata Biegajło, Waldemar Boryń, Anna Domagała, Anna Jurga, Maria Masiuk, Jolanta Pusz, Grażyna Rotek, Włodzimierz Stanek, Grażyna Wójcik, Anna Leśniak.
W komisji rewizyjnej pracować będą: Dorota Wolska, Małgorzata Marek, Hanna Grącka.
W sądzie koleżeńskim są: Jerzy Błochowiak, Dariusz Limiera, Edward Jabłoński, Jan Jagusiak, Florian Wlaźlak.

Po krótkiej naradzie zarząd TPP ogłosił, że prezesem pozostaje Adam Marczak (sekretarz miasta).