O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszego miasta. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach. Dostaną je uczniowie mieszkający na terenie Pabianic za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu oraz aktywności społecznej i wolontariatu.

Kto może ubiegać się o nagrodę? Laureaci konkursów na szczeblu powiatowym lub wyższym, którzy dodatkowo otrzymają świadectwo z wyróżnieniem. W dziedzinie wolontariatu będzie brane pod uwagę zaangażowanie w organizację akcji i działań społecznych oraz wyniki w nauce.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych i klubów sportowych, stowarzyszenia i organizacje społeczne, przewodniczący komisji ds. oświaty Rady Miejskiej, rodzic lub opiekun ucznia oraz prezydent. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 czerwca do 31 lipca. Komisja konkursowa rozpatrzy wnioski do 7 września.

Stypendium przyznawane jest na jeden rok szkolny. Wysokość nagrody dla poszczególnych uczniów określi Rada Miejska. Nie może być jednak mniejsza, niż 200 zł miesięcznie.