Na ul. Grota-Roweckiego powstała droga rowerowa asfaltowa (213 metrów) do ul. Narcyza Gryzla. Wczoraj ustawiono tu wiatę krytą i stojaki na rowery oraz stację obsługi rowerów.

Starostwo dostosuje jeszcze ścieżkę po obu stronach Grota–Roweckiego - znajdujący się już  tam dwukolorowy chodnik do potrzeb drogi rowerowej do ul. Bugaj, a w przyszłym roku przedłuży ją do Bulwarów.