Oszuści kierują do abonentów fałszywe pisma. Informują w nich, że 1 lutego 2013 roku zniesiony został obowiązek rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych, a opłata abonamentowa zastąpiona została opłata audiowizualną. To nieprawda.

Do pisma dołączony jest blankiet wpłat. Na „dokumencie” widnieje logo Krajowego Rejestru Długów. Jest też informacja, że nieuregulowanie wpłaty zostanie zgłoszone do KRD.

- Pisma te nie pochodzą od KRRiT ani też Krajowego Rejestru Długów. Prosimy o uważne zapoznawanie się z treścią wszelkiej otrzymywanej korespondencji – ostrzega policja.

Prezentujemy druk fałszywego pisma wysyłanego do abonentów, zamieszczony na stronie internetowej KRRiT.