O ten tytuł dla prezesa Aflofarmu do Rady Powiatu Pabianickiego wystąpili członkowie PCK i honorowi krwiodawcy. W środę odbyła się uroczysta sesja, na której Andrzej Furman otrzymał odznaczenie i honorowy tytuł. Projekt uchwały i uzasadnienie wniosku odczytał przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak.

– Czuję się zaszczycony – stwierdził Andrzej Furman. – Odznaczenie dostałem ja, ale przyjmuję je w imieniu mojej małżonki Grażyny, z którą razem budowaliśmy firmę i działamy do dziś, synów i całej rodziny Aflofarmu.

Kiedy dowiedział się o wyróżnieniu, zastanawiał się nad tym, co powiedzieć. Pytał sam siebie: "Człowieku, co ty, co my zrobiliśmy?". I znalazł odpowiedz.

– W Pabianicach po 1989 roku powstała największa firma farmaceutyczna w Polsce. Jest na drugim miejscu pod względem obrotów i na pierwszym w sprzedaży leków bez recepty – zaznaczył i ujawnił, że pierwszy lek, który wypuścili na rynek, to był środek na przeczyszczenie.

Z dzisiejszym potencjałem ma szanse zaznaczyć się w sferze biznesu i działalności charytatywnej, bo "przedsiębiorca jest nie tylko po to, by liczyć zyski".

– Cieszymy się, że możemy coś zrobić dla tego środowiska – zapewnił.

Zapowiedział też budowę nowego zakładu w kraju. Przymierza się również do zagranicznych rynków.

Zaprosił zebranych na sobotni koncert Grzecha Piotrowskiego do kościoła ewangelicko-augsburskiego. Będzie można usłyszeć skomponowany na zamówienie utwór "Cztery pory roku". Pierwszą część wykonano na otwarcie Fabryki Wełny.

– Chcemy też zaprezentować plany budowy sali koncertowej w naszym mieście – ujawnił Furman.

Deklarował jednocześnie dalszą pracę na rzecz rozwoju miasta, powiatu i ojczyzny.

– Nie mamy zamiaru opuszczać Pabianic – zapewnił.

Tytułu prezesowi Furmanowi gratulował starosta Krzysztof Habura. Nazwał go "przedsiębiorcą filantropem", "kochającym Pabianice wizjonerem".

– Co by to było, gdyby w naszym mieście takich filantropów było więcej – rozmarzył się prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.

– Jest pan wielki – stwierdziła Elżbieta Skrzymowska z "Granicy". – Dzięki panu bezdomni mają dach nad głową i leki. Pokazuje pan, jak być patriotą.

Ksiądz Jan Szuba, emerytowany proboszcz parafii św. Mateusza wspominał swoje pierwsze dni w Pabianicach i spotkanie w 1989 r. z prezesem Furmanem.

– Jestem pewny, że cała nasza parafia podpisałaby się pod uzasadnieniem tego wniosku. Zawsze nam pomagał – mówił ks. Szuba. – Dołożył do odbudowy kościoła nie małą cegiełkę, ale wielki pustak.

Ksiądz stawiał za wzór wzajemny szacunek i miłość Grażyny i Andrzeja Furmanów.

– Jakby byli dopiero co poślubieni. To przykład, jak małżonkowie we wspólnocie mogą być szczęśliwi i razem pracować - dodał.

Hieronim Ratajski, prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze dziękował za pomoc w organizacji 50 koncertów i imprez. Mówił o stypendium ufundowanym przez Furmanów dla zdolnej skrzypaczki Patrycji Mynarskiej.

– Dziś studiuje w Londynie – dodał Ratajski. – Cieszymy się z projektu sali koncertowej. Wierzę, że to się uda.

– Panie Andrzeju, powiem jedno: udało się Panu Bogu – wyznała Maria Wróbel, przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów.

Wójt Ksawerowa Adam Topolski znalazł już odpowiednie miejsce na budowę nowego zakładu Aflofarmu.

– Nazwiemy ten kawałek Furmanówką – zaproponował.

 

Uzasadnienie

 

Pan Andrzej Furman jest przedsiębiorcą, założycielem i właścicielem firmy Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o. w Pabianicach. Jego firma znajduje się wśród dwudziestu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce (ranking Rzeczypospolitej "Dobra Firma" 2010). Obecnie zajmuje I miejsce w Polsce w kategorii produktów dostępnych bez recepty.

Dzięki nieustannemu rozwojowi firmy, zatrudnienie znajduje coraz większa ilość osób, co jednocześnie wpływa na zmniejszenie bezrobocia w powiecie pabianickim. Za sukcesem firmy stoi w głównej mierze kadra pracownicza. W firmie pracują profesjonaliści, łączący wiedzę z zakresu wielu dziedzin m.in.: medycyny, farmacji, technologii i marketingu. To oni są największą wartością firmy stanowiąc o sukcesie organizacyjnym i dynamicznym rozwoju, dzięki nim Aflofarm zyskuje wysoką pozycję biznesową i jest chlubą miasta
i powiatu. Dzięki udostępnieniu nowoczesnych narzędzi pracy kadra pracownicza rozwija swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe.

Aflofarm to także firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych. Nie pozostaje obojętna wobec najbardziej potrzebujących, stara się wspierać wszelkie społeczne inicjatywy, nie tylko charytatywne, ale również promujące edukację, kulturę fizyczną i ochronę zdrowia. W minionych latach pomoc od tej firmy uzyskało wiele organizacji i instytucji.

Pan Andrzej Furman to nie tylko właściciel prężnie działającej firmy, ale również mecenas sztuki oraz darczyńca wspierający działalność organizacji pozarządowych. Od czasu powstania jego firmy, czyli od 1988 roku wspierał i wspiera rzeczowo i finansowo działalność Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach. Stał się prawdziwym filantropem Ruchu HDK PCK
w Pabianicach, kiedy na organizację II, III i IV Powiatowej „Wampiriady Sportowej” (organizowanej w latach 2008, 2010 i 2012 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) przekazał znaczne kwoty pieniędzy. Łącznie na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w mieście i w powiecie pabianickim przekazał środki finansowe i dary rzeczowe o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Był inicjatorem powołania na terenie jego firmy Klubu HDK PCK, którego został honorowym członkiem.

Pan Andrzej Furman jest najlepszym przykładem zarówno działacza, filantropa, jak i człowieka, który chce i potrafi pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dzięki jego wsparciu finansowemu można było odrestaurować pabianickie zabytki, przykładem może być remont kościoła pw. św. Mateusza i św. Wawrzyńca. Największym jego osiągnięciem, mającym znaczenie dla miasta i powiatu była modernizacja dawnej Fabryki Wełny w Pabianicach. Dzięki tym działaniom Pabianice mają jedyny hotel czterogwiazdkowy. To jego aktywne działania przyczyniły się do gruntownej renowacji zaniedbanego parku
im. Juliusza Słowackiego. Zarówno hotel jak i park im. Juliusza Słowackiego stały się wizytówką Pabianic. Z inicjatywy pana Andrzeja Furmana w dniu 1 grudnia 2011 roku powstała fundacja „My Kochamy Pabianice”. Celami fundacji jest m. in. opieka nad zabytkami, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez propagowanie ochrony przyrody i dbałości o nią, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą oraz zbiórek odzieży, zabawek, żywności, sprzętów i urządzeń, w szczególności dla dzieci i osób niepełnosprawnych lub chorych. Fundacja ta przejęła i kontynuuje działalność charytatywną na rzecz mieszkańców miasta Pabianic i powiatu pabianickiego. Od momentu powstania wspiera finansowo działalność sportową w Pabianicach - w 2012 fundacja została sponsorem strategicznym Pabianickiego Klubu Koszykówki'99. Duże wsparcie otrzymują również organizacje pozarządowe z terenu Pabianic i powiatu pabianickiego, m.in. Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”, Centrum Pomocy Rodzinie św. Brata Alberta. Fundacja m.in. objęła mecenatem wydanie pierwszej płyty zespołu muzycznego „Quinteto El Tango”, pokryła koszty zagranicznego stypendium muzycznego dla Patrycji Młynarskiej - wybitnie uzdolnionej pabianickiej skrzypaczki oraz sponsorowała koncert Andrzeja Garczarka w kościele ewangelicko -augsburskim w Pabianicach. Dzięki wsparciu fundacji zorganizowano w Pabianicach Festiwal
„Muzyka Świata”. Fundacja „My Kochamy Pabianice” wsparła obchody 50-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, remont dachu przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Córek Bożej Miłości w Pabianicach. Sfinansowała wykonanie i montaż nowego witraża w kościele św. Mateusza i św. Wawrzyńca, renowację starodrzewu na cmentarzu ewangelickim w Pabianicach, zakup nowego telewizora dla najmłodszych pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego, zakup wózka inwalidzkiego dla osoby z niedowładem narządów ruchu. Fundacja ponadto udzieliła wsparcia i pomocy wielu osobom, organizacjom i jednostkom, których nie sposób wymienić w niniejszym uzasadnieniu.

Pan Andrzej Furman jest blisko ludzi nie tylko poprzez działalność społeczną w formie darowizn, ale także nieobca mu jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw. Wyrazem tego jest przyznany Aflofarmowi tytuł: „Firma przyjazna dziecku”.

Dzięki fundacji „My Kochamy Pabianice” założonej przez Andrzeja Furmana nasze miasto i powiat są postrzegane jako prężny ośrodek kultury na mapie województwa łódzkiego oraz Polski. Organizacje pozarządowe zawsze mogą liczyć na pomoc fundacji, a poprzez ich działalność na pomoc mogą liczyć mieszkańcy Pabianic i powiatu pabianickiego. Pan Andrzej Furman poprzez swoją działalność, wpisał się na stałe w historię naszego miasta i powiatu, i nadal ją tworzy dla dobra jego mieszkańców.